Návštěva předsedy Nadace 17. and 18.12.2015 v Králíkách

24.01.2016 13:34

Při své poslední návštěvě v Králíkách zkontroloval Franz Jentschke jun., který byl doprovázen svým kolegou - odborníkem pro stavební věci, stavební stav křížové cesty a probíhající sanace v klášteře. Společně konstatovali, že provedená práce byla odvedena kvalitně.

Faráři Moravcovi byla předána další finanční podpora. Díky tomu mohou pokračovat další stavební aktivity v klášteře.

Rovněž oprava varhan ve čtyřech venkovských kostelech - v Dolní Lipce, Prostřední Lipce, Horní Lipce a Heřmanicích nadále zdařile pokračuje. Nadace i zde poskytla další finanční podporu této akce. Starostka města Králíky v přítomnosti žen, které se za renovaci varhan zasazují, převzala od Nadace v prostorách Městského muzea v Králíkách částku 20.000,- Kč. Díky tomu může být tento projekt dále pokračovat. Krátká návštěva byla využita i k návštěvě speciální výstavy "Králických betlémů".  

Zmínit je třeba i návštěvu králické základní školy, na níž vyučuje Dušan Krabec. Radostnost, s níž žákyně a žáci posledního dne před vánočními prázdninami oslavili příchod Vánoc malou vánoční oslavou se zpěvem koled, dala zapomenout na to, že počasí zatím vůbec zimně, resp. vánočně nevypadalo.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode